Website informeert over luchtvervuiling en gezondheid

04 augustus 2014

De website Cleaner Air Better Health informeert mensen over het belang van goede luchtkwaliteit. De website is een initiatief van Joaquin.

Joaquin (Joint Air Quality Initiative) is een nieuwe EU-samenwerking met de steun van het INTERREG IVB North West Europe programma. Het doel van dit project is het gezondheidsbeleid te ondersteunen dat zich specifiek richt op de luchtkwaliteit in Europa.

Het project zal daarom beleidsmakers voorzien van het nodige bewijs omtrent de huidige lokale en/of regionale situatie. Het Joaquin-project zal o.a. metingen uitvoeren om zo opkomende bedreigingen voor de gezondheid op tijd detecteren. Op die manier kunnen beleidsmakers op een efficiënte manier geadviseerd en gemotiveerd worden om het huidige beleid op het gebied van luchtkwaliteit aan te passen en te verbeteren.

Er worden metingen gedaan, maatregelen genomen en tools ontwikkeld zodat er op een duidelijk en transparante manier gecommuniceerd kan worden naar de bevolking omtrent luchtkwaliteit. Goede informatie omtrent de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging zal namelijk leiden tot een breed maatschappelijk draagvlak voor beleidsmaatregelen. Zo zal er onder meer een waarschuwingsdienst via sms beschikbaar worden gesteld, een smartphone-applicatie ontwikkeld worden en een project in scholen worden opgestart.

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt Europa € 355 miljoen ter beschikking voor het INTERREG Noordwest-Europa programma. Dit programma heeft als doel projecten te co-financieren waarbij organisaties uit verschillende regio’s gezamenlijk oplossingen bedenken en uitvoeren voor gemeenschappelijke problemen. Het Joaquin-project biedt Europa en de betrokken partnerorganisaties een uitstekende mogelijkheid om de luchtkwaliteitsproblematiek gezamenlijk aan te pakken, waardoor kennis makkelijker wordt overgedragen en innovatieve oplossingen sneller kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Zo komt het gezamenlijk opstarten van nieuwe meetinfrastructuur de vergelijkbaarheid van de resultaten ten goede. Het verdelen van de analysekosten, de kostenefficiëntie, en het gezamenlijk vergelijken en uitvoeren van maatregelen komt zo ook in een versnelde doorstroom naar nationale en lokale autoriteiten.

Met dit project dragen alle betrokkenen actief bij aan een samenhangend en duurzaam Europa van de toekomst.

 

Did you enjoy this post? Get Properelucht updates via email...

If you liked this post, please join over 75,000 people who receive exclusive weekly online air quality news and tips, and get a FREE COPY of our eBook, “Indoor Air Quality: It’s Important For Your Family Health!

Categorieën:

Tags

GERELATEERDE ARTIKELS

Alles wat je moet weten over luchtkwaliteit