Wat zijn de gezondheidsrisico’s van luchtvervuiling?

04 september 2014

Door jarenlange inspanningen in Europa is de luchtkwaliteit beter dan jaren geleden, maar toch is de lucht vandaag de dag niet helemaal schoon. De luchtkwaliteit kan nog steeds beter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat luchtverontreiniging een grote invloed op onze gezondheid heeft. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij ouderen of mensen die reeds een longaandoening of hart- en vaatziekte hebben kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot verhoogde gezondheidsrisico’s.

Een levenslange blootstelling aan de huidige concentratie fijn stof in de lucht zorgt er namelijk voor dat onze gemiddelde levensverwachting met een jaar wordt verminderd. Concreet heeft luchtverontreiniging vooral effecten op de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.

Het effect van luchtverontreiniging op het verlies van gezonde levensjaren of de kwaliteit van leven van de totale bevolking is vergelijkbaar met de gevolgen van overgewicht en weinig bewegen en is bovendien groter dan bij verkeersongevallen en infectieziekten. De kwaliteit van onze lucht is dus iets dat heel serieus genomen moet worden.

Bron: Joaquin

Did you enjoy this post? Get Properelucht updates via email...

If you liked this post, please join over 75,000 people who receive exclusive weekly online air quality news and tips, and get a FREE COPY of our eBook, “Indoor Air Quality: It’s Important For Your Family Health!

Categorieën:

GERELATEERDE ARTIKELS

Alles wat je moet weten over luchtkwaliteit