Wat is een pollutiepiek?

04 september 2014

Een pollutiepiek is een piek van hoge luchtverontreiniging die in de winter voorkomt. In ons land zijn er in de winter regelmatig pollutiepieken die gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid.

Ze zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan een accumulatie van de verontreinigende stoffen (polluenten) afkomstig van uitlaatgassen van voertuigen, en in mindere mate van de verwarming van woningen en kantoorgebouwen en van industriële activiteiten. Pollutiepieken komen in de winter vooral voor van november tot maart, wanneer lage temperaturen, afwezigheid van wind en een thermische inversie verhinderen dat deze polluenten goed worden verspreid in de lucht. De kwaliteit van de lucht gaat er dan sterk op achteruit en wordt schadelijk. De pieken kunnen variëren in sterkte en in duur : van enkele uren tot enkele dagen.

Welke polluenten ?

De verontreinigende stoffen waarover het meestal gaat, zijn stikstofdioxide (NO2) en de microdeeltjes (PM2.5 en PM10). Deze stoffen bevorderen de ontwikkeling van ademhalingsstoornissen zoals astma en allerhande allergieën. De ozonpieken die we in de zomer kunnen waarnemen, verschillen sterk van de winterse pollutiepieken (zie ‘Wat is een ozonpiek?’).

Dringende maatregelen

Om de schadelijke gevolgen van een pollutiepiek op het leefmilieu en onze gezondheid tot een minimum te beperken, moeten we specifieke maatregelen treffen. Aangezien verontreinigingspieken beïnvloed worden door de weersomstandigheden, hangt hun voorspelbaarheid samen met de betrouwbaarheidstermijn van de weersvoorspellingen, en die bedraagt 48 uur.

Vandaar de benaming ‘dringende maatregelen’; ze worden vastgelegd en toegepast binnen de tijdspanne van 48 uur die voorafgaat aan de piek. Deze maatregelen hebben tot doel de concentratie van de verontreinigende stoffen in de lucht te verminderen en de piek te vermijden. Ze zijn opgesplitst in 3 afzonderlijke interventieniveaus afhankelijk van de duur en de intensiteit van de piek die men wil vermijden.

Verkeersverbod

De microdeeltjes en de stikstofdioxiden, die aan de oorsprong liggen van de pollutiepieken, worden hoofdzakelijk uitgestoten door het autoverkeer, het energieverbruik van de gebouwen en (in mindere mate) de industriële sector. Uit statistische waarnemingen blijkt dat bij luw verkeer (bijvoorbeeld in het weekend) de concentratie van deze verontreinigende stoffen in de lucht veel lager is vergeleken met de gemiddelden gedurende de week. Het transport vormt dus de belangrijkste hefboom om snel in te grijpen op het vlak van de kwaliteit van de omgevingslucht. Daarom heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen dat, bij vervuilingspieken, noodmaatregelen invoert die betrekking hebben op een rationalisering of een vermindering van het verkeer.

De dringende maatregelen zijn alleen bedoeld om een tijdelijke toestand aan te pakken. Ze kunnen de luchtkwaliteit niet structureel verbeteren. De beste manier om de verontreinigingspieken te bestrijden, is door een aanpassing van ons gedrag het hele jaar door zo vaak mogelijk te kiezen voor zachte mobiliteit, de auto niet te gebruiken voor korte trajecten, te kiezen voor een soepel rijgedrag en de woning of werkplaats beter te isoleren en minder te verwarmen. Het zijn kleine gebaren, die iedereen ten goede komen en die ons individueel comfort op geen enkele manier schaden.

Bron: www.pollutiepiek.be

 

Did you enjoy this post? Get Properelucht updates via email...

If you liked this post, please join over 75,000 people who receive exclusive weekly online air quality news and tips, and get a FREE COPY of our eBook, “Indoor Air Quality: It’s Important For Your Family Health!

Categorieën:

Tags

GERELATEERDE ARTIKELS

Alles wat je moet weten over luchtkwaliteit