Wat is een ozonpiek en wat kan je eraan doen?

04 september 2014

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een pollutiepiek (piekperiodes van luchtverontreiniging die we in de winter kennen) en een ozonpiek. Een ozonpiek komt namelijk enkel voor in de warmste periodes van het jaar.

Ozon is een zogenaamd secundair gas dat bij specifieke weersomstandigheden (geen wind, hoge temperaturen, …) ontstaat, wanneer reeds in de lucht aanwezige gassen – voornamelijk micropartikels en stikstofoxiden – onder invloed van een fotochemisch proces in ozon worden omgezet. De gassen waaruit ozon wordt gevormd, zijn al gedurende enkele dagen of zelfs weken in de lucht aanwezig. Het is dan ook te laat om er nog iets tegen te ondernemen, eenmaal de ozonpiek een feit is.

Noodmaatregelen, zoals het beperken van het verkeer in de stad, zouden dan ook maar weinig gunstig effect op de ozonconcentraties hebben. In een stedelijke omgeving zouden noodmaatregelen die op een beperking van het verkeer bij ozonpieken gericht zijn, zelfs contraproductief werken en de ozonconcentraties net nog verhogen.

Om ozonpieken doeltreffend te kunnen bestrijden, moeten namelijk het hele jaar door structurele maatregelen getroffen worden, maatregelen die gericht zijn op een vermindering van de concentraties van de gassen die aan de basis liggen van de vorming van ozon.

Tips

Een sterke ozonconcentratie in de lucht kan irritaties van de ogen, de neus, de keel, longontstekingen, astma-aanvallen, enz., veroorzaken. Wanneer de overheid via de media waarschuwingen verspreidt, dient u het volgende te doen :

– Beperk uw activiteiten in de open lucht. Vooral baby’s en jonge kinderen, ouderen, personen met een aandoening aan de luchtwegen of personen met een hart- en vaatziekte moeten opletten.
– Doe niet aan sport en beoefen zeker geen intensieve sporten.
– Gebruik uw wagen zo weinig mogelijk te gebruiken
– Rij minder snel
– Vermijd het gebruik van toestellen die op benzine werken
– Vermijd het gebruik van aerosols en producten op basis van solventen (lijm, verf, vernis).

Bron: www.pollutiepiek.be

 

 

 

Did you enjoy this post? Get Properelucht updates via email...

If you liked this post, please join over 75,000 people who receive exclusive weekly online air quality news and tips, and get a FREE COPY of our eBook, “Indoor Air Quality: It’s Important For Your Family Health!

Categorieën:

Tags

GERELATEERDE ARTIKELS

Alles wat je moet weten over luchtkwaliteit