Hoe kunnen we de luchtkwaliteit in een stad verbeteren?

04 september 2014

Wij ademen elke dag tussen 15.000 en 20.000 liter lucht in. De kwaliteit van deze lucht wordt steeds zorgwekkender. Deze situatie kunnen we alleen maar duurzaam verbeteren als we de handen in elkaar slaan.

De luchtvervuiling is vooral afkomstig van voertuigen en verwarming. Het is daarom dat de dringende meetregelen die worden genomen bij een pollutiepiek voornamelijk betrekking hebben op deze twee aspecten. Het zijn goede maatregelen, die evenwel enkel de (tijdelijke) pieken aanpakken en niet de structurele kwaliteit van de lucht. Voor ons aller welzijn en gezondheid zijn oplossingen op lange termijn nodig. En deze oplossingen vereisen een wijziging van onze leefwijze.

Wanneer de concentratie van gevaarlijke polluenten in de lucht bepaalde waarden bereikt, moeten noodprocedures worden gestart. Maar alleen structurele en permanente maatregelen kunnen leiden tot een duurzame vermindering van de concentraties van verontreinigende stoffen in de lucht en tot een daling van het aantal pollutiepieken. Het is dan ook belangrijk dat er op nationale en Europese schaal een beleid wordt uitgewerkt dat de uitstoot van verontreinigende stoffen vermindert.

Hoe kunnen we nu al concreet handelen?

– Kies zachte mobiliteit, leg korte trajecten te voet of met de fiets af.
– Deel vrijwillig uw wagen of lever hem in, in ruil voor een premie voor zachte mobiliteit.
– Ga met het openbaar vervoer
– Zet uw verwarming een graadje lager
– Organiseer uw werk anders. Spreek erover met uw werkgever en ontdek het label ’Ecodynamische onderneming’.

Al deze kleine veranderingen kunnen duurzaam verbeteren wat wellicht het meest levensbelangrijke is voor u: de lucht die u inademt.

Bron: www.pollutiepiek.be

 

Did you enjoy this post? Get Properelucht updates via email...

If you liked this post, please join over 75,000 people who receive exclusive weekly online air quality news and tips, and get a FREE COPY of our eBook, “Indoor Air Quality: It’s Important For Your Family Health!

Categorieën:

GERELATEERDE ARTIKELS

Alles wat je moet weten over luchtkwaliteit