Hoe is het gesteld met de Vlaamse luchtkwaliteit?

04 juni 2014

Europa legt regels op voor de luchtkwaliteit. Uit de luchtkwaliteitsresultaten van 2013 blijkt dat Vlaanderen de Europese doelstellingen voor heel wat stoffen haalt.
Een analyse van de luchtconcentraties van 2013 geeft aan dat Vlaanderen de Europese doelstellingen voor heel wat stoffen haalt. Voor een aantal andere stoffen zijn de concentraties echter nog steeds te hoog. Het gaat om fijn stof, ozon, arseen en cadmium. Voor stikstofdioxide heeft de Europese Commissie uitstel gegeven tot 2015 voor het behalen van de jaargrenswaarde in twee zones in Vlaanderen.

Welke polluenten overschrijden de normen?

Stikstofdioxide (NO2)
Alle Vlaamse meetstations voldeden aan de uurgrenswaarde en de alarmdrempel voor stikstofdioxide. Ook de jaargrenswaarde werd in 2013 gehaald. Dit komt echter doordat de Europese Commissie tot 2015 uitstel verleende voor het behalen van de jaargrenswaarde in de agglomeratie Antwerpen en in de Antwerpse haven. In 2013 waren er 2 meetstations die deze toekomstige Europese grenswaarde niet haalden.

Fijn stof (PM10)
In 2013 haalden alle meetstations de PM10-jaargrenswaarde (40 µg/m³). Het hoogste jaargemiddelde in 2013 bedroeg 31 µg/m³. 3 van de 36 meetstations overschreden in 2013 de PM10-daggrenswaarde. De toekomstige jaargrenswaarde voor PM2,5werd wel overal in Vlaanderen gehaald.

Ozon (O3)
2013 was een zeer gunstig ozonjaar. De informatiedrempel voor ozon werd op 22 en 23 juli overschreden. Op 22 juli werd ook de alarmdrempel overschreden in 1 van de 19 meetstations. De streefwaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en voor de bescherming van de vegetatie werden overal gehaald.
De langetermijndoelstelling voor de gezondheid van de mens werd nergens in Vlaanderen gehaald. Deze voor de bescherming van de vegetatie werd slechts op 5 van de 19 meetstations gehaald.

Arseen en cadmium
De streefwaarde voor arseen haalden we op geen van de vier meetposten in Hoboken. De streefwaarde voor cadmium werd overschreden op één meetpost in Hoboken en één meetpost in Beerse.

De toetsing is gebaseerd op de luchtkwaliteitsresultaten van 2013. Met haar uitgebreide meetnet gaat de Vlaamse Milieumaatschappij na of de omgevingslucht in Vlaanderen voldoet aan de regels die Europa oplegt voor luchtkwaliteit. Dit najaar volgt er een uitgebreid rapport met de volledige bespreking van alle polluenten en de evaluatie van de luchtkwaliteit over de jaren heen.

 

Did you enjoy this post? Get Properelucht updates via email...

If you liked this post, please join over 75,000 people who receive exclusive weekly online air quality news and tips, and get a FREE COPY of our eBook, “Indoor Air Quality: It’s Important For Your Family Health!

Categorieën:

GERELATEERDE ARTIKELS

Alles wat je moet weten over luchtkwaliteit