Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in onze woningen?

21 januari 2014

Uit een grootschalige meetcampagne van de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO is gebleken dat er een verband is tussen de afstand van de woning tot de straat en het voorkomen van vervuilende stoffen.

Eind 2013 werd in een grootschalige meetcampagne gegevens verzameld over de kwaliteit van de binnenlucht in 450 Vlaamse klachtenvrije woningen. Het gaat dan om woningen waar mensen geen gezondheidsklachten hadden door het binnenmilieu. Volgende parameters werden gemeten: vluchtige organische stoffen, formaldehyde, acetaldehyde, CO2, relatieve vochtigheid en temperatuur en tocht. De bewoners vulden ook een uitgebreide vragenlijst in over hun levensstijl en over mogelijke vervuilende bronnen.

Meer ventileren is de boodschap

Uit het onderzoek bleek dat de concentratie NO2 daalt naarmate de woning verder ligt van de dichtst bijgelegen drukke weg. Ook het gebruik van een gasfornuis, kan een aanvullende verhoging van NO2 in de woonkamer veroorzaken. Het gebruik van een dampkap is dus belangrijk.

De totale hoeveelheid aldehyden blijkt verhoogd te zijn in woningen waarin recente verbouwings- of verfraaingswerken plaatsvonden.

Naast deze grootschalige campagne in woningen zonder gezondheidsklachten, werden ook metingen uitgevoerd in woningen waar bewoners gezondheidsklachten hebben ten gevolge van het binnenmilieu. Daaruit blijkt dat ademhalingsklachten het meest voorkomen. Vluchtige organische stoffen en aldehyden zijn de polluenten die het meest frequent gemeten werden in deze klachtenwoningen. Renovaties en veranderingen in de woninginrichting worden regelmatig in verband gebracht met deze gezondheidsklachten.

CO2 is een parameter die gebruikt wordt om de ventilatiegraad in de woning na te gaan. In de meeste woningen werden op bepaalde tijdstippen verhoogde waarden gemeten. Dat betekent dat er nog meer geventileerd en verlucht moet worden.

De meetcampagne werd uitgevoerd door de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Bron: Zorg en gezondheid

 

Did you enjoy this post? Get Properelucht updates via email...

If you liked this post, please join over 75,000 people who receive exclusive weekly online air quality news and tips, and get a FREE COPY of our eBook, “Indoor Air Quality: It’s Important For Your Family Health!

Categorieën:

Tags

GERELATEERDE ARTIKELS

Alles wat je moet weten over luchtkwaliteit