Elf tips om binnen te stoken

04 september 2014

Met de campagne Stook Slim wil de Vlaamse Overheid iedereen aanzetten om buiten geen vuurtje te stoken en om binnen verstandig om te gaan met houtkachels en allesbranders. Als u dus binnen stookt, hou dan zeker rekening met de volgende tips. Ze zullen niet enkel de luchtkwaliteit in uw huis, maar ook de algemene van uzelf en uw gezin ten goede komen.

1. Zet de luchttoevoer van uw houtkachel niet altijd volledig open
Zet de luchttoevoer volledig open wanneer u de kachel aanmaakt. Zodra het vuur goed brandt, vermindert u de luchttoevoer een beetje. Let erop dat de vlammen niet kleiner worden. Als de kachel te veel zuurstof aanzuigt, brandt het hout te fel. Het krijgt niet de tijd om volledig te verbranden en de schoorsteen zuigt vonken aan. Maar ook als het vuur te weinig zuurstof krijgt, bevat de rook meer roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen, zoals koolmonixide.

2. Gebruik de as van uw allesbrander niet als meststof in de moestuin
De as van uw allesbrander maakt de groenten ongezond en vervuilt het grondwater. As van hout bevat altijd schadelijke stoffen, zoals dioxines. Planten halen die via hun wortels uit de bodem en slaan ze op. Laat de as van uw kachel of open haard buiten in een afgesloten, onbrandbare container afkoelen en geef dit afval mee met het huisvuil.

3. Maak uw allesbrander niet aan met krantenpapier
De rook is ongezond: het papier is bedrukt en de inkt brandt gewoon mee op. Geef uw oud papier en karton mee met de selectieve huis-aan-huisophaling, zodat het kan worden gerecycleerd. U steekt uw kachel best aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes.

4. Leg bij het aanmaken van uw haardcassette het meest brandbare materiaal bovenaan
Het lijkt onlogisch, maar het is niettemin de beste methode. Het duurt soms iets langer voor de kachel of haard goed brandt, maar er komen bij het aansteken minder schadelijke stoffen vrij. Dat komt doordat minder hout onvolledig verbrandt. In landen waar heel veel mensen hout stoken, zoals Zwitserland of Zweden, wordt deze techniek steeds meer toegepast.

5. Verbrand niet alles in uw allesbrander
“Allesbrander” is eigenlijk een slecht woord: in een allesbrander mag u niet alles verbranden. Maar terwijl een gewone houtkachel uitsluitend geschikt is om hout te verbranden, werkt een allesbrander ook met steenkool. Bent u niet van plan om steenkool te gebruiken, haal dan best geen allesbrander in huis. Een vergelijkbare houtkachel is niet alleen goedkoper, maar werkt ook beter.

6. Laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar vegen
Om het risico op een schoorsteenbrand uit te sluiten, zit er maar één ding op: laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar grondig vegen, bij voorkeur door een vakman.
Voor individuele stooktoestellen is het reinigen van de schoorsteen niet verplicht. Individuele stooktoestellen zijn bijvoorbeeld een olie- of gashaard (die niet aangesloten zijn op een centrale stookinstallatie), een open haard of een boiler op gas die enkel water verwarmt. Voor deze toestellen is het reinigen van de schoorsteen niet verplicht, hoewel een reinigingsbeurt toch nuttig kan zijn. Een regelmatig onderhoud zal immers mogelijke defecten voorkomen, lagere stookkosten opleveren en uiteraard ook zorgen voor minder milieuverontreiniging. U kan ook best uw huurcontract of brandverzekeringspolis nakijken. Het zou kunnen dat men daarin bepaalde verplichtingen in verband met een schouwreiniging heeft opgenomen. Heel veel mensen geloven dat aardappelschillen verbranden de schoorsteen proper houdt, maar onderzoek wees uit dat dit geen enkel effect heeft. Ook de speciale producten die hier en daar te koop zijn, werken helemaal niet of maar een heel klein beetje. Het is mogelijk dat het jaarlijks schoorsteenvegen toch verplicht is, nl. indien dit in het gemeentelijke politiereglement is opgenomen.

7. Verbrand geen samengesteld hout (bv. triplex en vezelplaat) in de houtkachel
Samengesteld hout bevat lijm en andere kunststoffen. De verbranding ervan veroorzaakt veel luchtverontreiniging en roetaanslag. Om geurhinder, gezondheidsproblemen en een schoorsteenbrand te voorkomen, mag je dit soort hout niet verbranden.

8. Laat (snoei)hout voldoende drogen vooraleer je het gebruikt
Hazelaar bijvoorbeeld levert één van de beste soorten brandhout op. Het moet natuurlijk wel goed droog zijn, net zoals alle andere soorten brandhout. Na twee jaar onder een afdak is dat zeker het geval.

9.Twijfelt u of u goed of fout stookt? Kijk naar uw schoorsteen.
Als de rook uit uw schoorsteen wit of vrijwel onzichtbaar is, bent u goed bezig. De rook bestaat dan immers vrijwel uitsluitend uit waterdamp.

10. Sluit nooit de luchttoevoer van je houtkachel af als de temperatuur te hoog oploopt
Door de luchttoevoer grotendeels af te sluiten, ontstaan twee problemen: de schoorsteen trekt minder goed en de rook bevat meer ongezonde stoffen. Het vuur krijgt dan te weinig zuurstof en verstikt. De verbranding is onvolledig en er ontstaat CO of koolmonoxide. In 2010 maakte CO in ons land nog bijna 1.500 slachtoffers. Voor veertig mensen kwam alle hulp te laat.

11. Pas de kachel aan aan de ruimte die hij moet verwarmen
Loopt de temperatuur snel op tot meer dan 30 graden als je houtkachel op volle toeren brandt, dan is het vermogen van uw kachel te groot. Er zit niets anders op dan hem te vervangen door een kachel met een kleiner vermogen, aangepast aan de ruimte die hij moet verwarmen.

Bron: Departement Leefmilieu, natuur en energie van de Vlaamse Overheid. www.lne.be

Did you enjoy this post? Get Properelucht updates via email...

If you liked this post, please join over 75,000 people who receive exclusive weekly online air quality news and tips, and get a FREE COPY of our eBook, “Indoor Air Quality: It’s Important For Your Family Health!

Tags

GERELATEERDE ARTIKELS

Alles wat je moet weten over luchtkwaliteit