Metingen en voorspellingen

Luchtkwaliteit in Antwerpen Zeer goed
4

Vlaanderen speelt een voortrekkersrol in de meting van de luchtkwaliteit. Geen enkel Europees land observeert de schadelijke stoffen in de lucht zo intensief. Dat is ook nodig gezien de bevolkingsdichtheid, het drukke verkeer en de sterke industrialisering. Volgende kaartanimaties geven de actuele luchtkwaliteit in Vlaanderen weer voor ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijn stof. Deze gegevens worden gemeten in het telemetrische en lokale meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Meer informatie over luchtkwaliteitmetingen in Vlaanderen vind je op de website van de VMM.

Op deze pagina kan je ook de huidige en voorspelde waarde van de luchtkwaliteitsindex raadplegen. Deze index condenseert de gehaltes van verschillende verontreinigende stoffen in de omgevingslucht tot één representatief cijfers tussen 1 en 10, waarbij 1 een uitstekende kwaliteit voorstelt en 10 een zeer slechte. Meer informatie over de luchtkwaliteitsindex en de voorspellingen kan je vinden op de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

 

 

Observatie Voorspelling
Gisteren Vandaag Morgen
Belgie vrij goed 4 Zeer goed 2 vrij goed 4
Vlaanderen vrij goed 4 Zeer goed 2 vrij goed 4
Brussel vrij goed 4 goed 3 goed 3
Wallonië Gewoon 6 vrij goed 4 vrij goed 4

Alles wat je moet weten over luchtkwaliteit